fbpx
Psykologi

Maisa Lehtinen

Itsensä haastaminen osana tasapainoista elämää

Päivitys 13.5.2020

Olen kirjoittanut alla olevan blogiartikkelin 19.3.2017 otsikolla “Itsensä haastaminen” ja se on alunperin julkaistu Wellnesstieto.fi-sivustolla. Tekstissä pohdin, miten itseään haastamalla voi mm. vahvistaa itsetuntoa.

Koska kyseistä sivustoa ei enää ylläpidetä, päätin tuoda artikkelin tänne ja kirjoittaa mukaan päivitettyjä ajatuksiani kolme vuotta tämän ihan ensimmäisen blogikirjoitukseni jälkeen.

Edelleen minua kiinnostavat samat aiheet ja tokihan ne ovat mielessäni pyörineet useiden vuosien ajan – myös ennen vuotta 2017.

Mielen ja kehon hyvinvointi sekä stressinhallinta ovat edelleen lähellä sydäntäni.

Itseni haastaminen toteutuu usein pitkällä tähtäimellä. Unelmat yrittäjyydestä ja omien ideoiden toteuttamisesta ovat ne ammatilliset isot asiat, joita kohti olen jo pitkään halunnut mennä. Ajoittain asiat ovat edenneet hitaasti ja ajoittain taas hyvinkin nopeasti. 

Kun iso kuva on ollut selvillä ja asioita on tullut etukäteen mielessä pyöriteltyä, niin on ollut helpompi tehdä päätöksiä ja hypätä itselle tärkeisiin projekteihin mukaan.

Kun luen ajatuksiani muutaman vuoden takaa, voin allekirjoittaa monia asioita edelleen. 

Tässä hetkessä koen haastaviksi aivan eri asioita kuin vuonna 2017. Tunteet ja ajatukset uuteen hyppäämisen ja itsensä haastamisen äärellä ovat edelleen hyvin samankaltaisia.

Ammatillisesti olen kehittynyt ja päässyt uusiin mielenkiintoisiin projekteihin mukaan. Itseni haastaminen on vahvistanut omaa käsitystä itsestäni sekä lisännyt onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia – niin kuin alla olevassa tekstissä kirjoitan.

Enää blogitekstin kirjoittaminen ei ole yhtä uutta ja ihmeellistä vaan nyt olen uusien haasteiden parissa. Viime aikoina olen työstänyt omia nettisivuja ja kehitellyt uusia projekteja. Uutena sosiaalisen median kanavana olen ottanut käyttöön Instagramin. Suunnitelmia on edelleen lähitulevaisuutta silmällä pitäen.

Alla siis elämäni ensimmäinen blogikirjoitukseni “Itsensä haastaminen” – Ole Hyvä! 🙂

– Maisa –

Itsensä haastaminen osana tasapainoista elämää

Itsensä haastaminen osana tasapainoista elämää

Olen psykologi, joka on kiinnostunut myös liikuntalääketieteestä. Blogin kirjoittaminen toimii haasteena tutkiskella näitä teemoja arkisella ja rennolla otteella. Mielen hyvinvointiin liittyy myös liikunnasta, levosta, ravitsemuksesta ja ihmissuhteista huolehtiminen. Näiden välinen tasapaino on tärkeää omassa elämässäni ja otan usein nämä teemat myös asiakkaideni kanssa puheeksi.

Tavoitteiden asettamista, itsensä haastamista ja oman mukavuusalueensa ulkopuolelle siirtymistä tarvitaan niissä tilanteissa, joissa toivoo jonkinlaista muutosta elämään. Liikunnan puolella itsensä haastaminen voi liittyä esimerkiksi kilpailutilanteeseen, suorituksen parantamiseen tai uuden lajin harjoitteluun. Psykologian puolella itsensä haastaminen voi liittyä ammatilliseen kehittymiseen, jännittävän asian suorittamiseen tai uupumuksesta selviytymiseen.

Erilaisista haastavista tilanteista selviytyminen, itsensä kehittäminen ja kokemus itsensä voittamisesta voivat vahvistaa myönteistä käsitystä itsestä sekä lisätä onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia. Itseluottamus vahvistuu ja jatkossa voi helpommin päästä haastavista tilanteista eteenpäin.

Itsensä haastaminen osana tasapainoista elämää

Tavoitteet on hyvä pilkkoa pienemmiksi välitavoitteiksi. Uuden lajin aloittamisessa pienet askeleet voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikalle meneminen, virheiden sietäminen ja heittäytyminen uusiin tilanteisiin. Ajan myötä tekniikkavirheet vähenevät ja aluksi vaikeilta tuntuneet liikkeet sujuvat jo rutiinilla. Uupumuksesta selviytymisessä ensimmäiset askeleet voivat olla puhelinsoitto läheiselle tai kävelylle lähteminen. Myöhemmin nämä asiat saattavat sujua jo helpommin ja on mahdollista asettaa seuraavia välitavoitteita, jotka voivat olla esimerkiksi illanvietto läheisten seurassa, uuden harrastuksen aloittaminen tai sairauslomalta työhön palaaminen.

Kun lähtee asettamaan tavoitteita itselleen, on hyvä miettiä mille korkeudelle rima tulisi asettaa. Riman ollessa liian matalalla, sen saavuttaa käytännössä joka kerta ja pysytään koko ajan omalla mukavuusalueella. Turhautumisen ja pettymyksen riski pienenee, mutta kehittymistäkään ei tapahdu. Riman ollessa liian korkealla, sitä ei saavuta käytännössä ikinä. Itsensä haastamista tapahtuu, mutta jatkuva epäonnistuminen aiheuttaa pettymystä ja turhautumista sekä vaikuttaa heikentävästi itsetuntoon.

Sopiva riman korkeus on jossain edellisten välillä. Tavoitteisiin ei päästä heti ja matkan varrella tulee ajoittain myös epätoivon hetkiä. Välitavoitteita kuitenkin saavutetaan harjoittelun tai altistuksen vaikutuksesta.

Itsensä haastamisen tulisi olla motivoivaa ja eteenpäin vievää eikä lamaannuttavaa ja kehitystä pysäyttävää.

Asia ei toki ole näin yksinkertainen, sillä käytännössä joudutaan usein tasapainottelemaan fyysisen ja/tai psyykkisen kuormituksen sekä levon välillä. Henkisen uupumuksen ja stressin sekä ylirasituksen ja ylikunnon välillä on paljon yhteneväisyyksiä. Mikäli monella eri elämän osa-alueella on samanaikaisesti kuormittavia tekijöitä, riski ylikuormittumiseen kasvaa.

Muutosten saavuttaminen voi erittäin haastavassa elämäntilanteessa tuntua hyvinkin epätoivoiselta. Jokaisen on syytä kuunnella näissä asioissa itseään ja hakea tarvittaessa tukea läheisiltä tai ammattilaisilta. Joskus tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi voivat olla pieniäkin arkisia asioita, kuten sängystä nouseminen, kodista ulos lähteminen, ystävälle soittaminen tai lähikauppaan käveleminen.

Kaikkea ei koko ajan tarvitse eikä pidä laittaa tavoitteiksi – hyvinvoinnin kannalta on tärkeää myös rentoutua ja “olla vaan”. Niin kuin monessa muussakin asiassa, pelkät ääripäät eivät ole hyväksi vaan itselle sopivan “kultaisen keskitien” löytäminen.

Omaan itseen tutustuminen, vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen sekä omien ajatusten, tunteiden, reaktioiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen on elämänmittainen matka. Itsensä haastamisen voi nähdä yhtenä osana tätä matkaa ja tähän kannattaakin suhtautua lempeällä, jämäkällä ja positiivisen tutkivalla otteella.

Minulla on pitkän tähtäimen tavoitteena haastaa itseäni ammatillisesti. Tämän blogitekstin kirjoittaminen ja julkaiseminen ovat yksi osa epämukavuusalueelle siirtymistä.

Haastan myös Sinut toteuttamaan jonkin pienen asian, joka vie Sinua oman mukavuusalueesi ulkopuolelle. Tätä kautta voit saavuttaa jotain, mihin et hetki sitten kuvitellut pystyväsi. Haaste toimii myös matkana omaan itseesi. Haaste voi liittyä Sinulle jännittävän asian tekemiseen tai ihmissuhteiden vahvistamiseen. Haaste voi liittyä myös liikunnan, terveellisten ruokavalintojen tai levon lisäämiseen.

Otatko haasteen vastaan? 🙂

-Maisa-

Ps. Jos haluat tiedon uusista blogiartikkeleista, kampanjoista ja palvJos koit artikkelin hyödylliseksi tai tiedät jonkun, joka voisi tästä artikkelista hyötyä, jaathan artikkelia esimerkiksi alla olevista jakovaihtoehdoista.

Kuvat ylhäältä alkaen:
Sini Suomi Photography
Unsplash.com:
– Julia Caesar
– Jimmy Chang
– Catherine McMahon

Jaa artikkeli