fbpx
Psykologi

Maisa Lehtinen

Palvelut

Ajankohtaista

Rauhoita levoton mieli – maksuton harjoitus

Tämä harjoitus on sinulle, joka haluat pysähtyä tähän hetkeen ja antaa aikaa itsellesi. Äänitteen (20 minuuttia) harjoitukset tehdään luonnossa kävellen.

Stressistä rauhaan -verkkokurssi

Kolmiosainen verkkokurssi, joka on suunniteltu itsenäisesti toteutettavaksi. Kurssin sisältö on ilmoittautumisen jälkeen heti käytettävissäsi.

Osio 1: Opi pysäyttämään stressikierre

Tässä osiossa opit kevyellä tavalla teoriaa, jonka avulla ymmärrät itseäsi paremmin. Näin saat enemmän irti myös kurssin harjoitteista!

Osio 2: Kokeile, ihmettele, sovella

Tässä osiossa opettelet rauhoittamaan kehoa ja sitä kautta mieltä – konkreettisten harjoitteiden avulla.

Osio 3: Lempeä jämäkkyys

Tässä osiossa harjoitellaan itsemyötätuntoa, omien rajojen tunnistamista ja konkreettisia tekoja kohti toivottua muutosta.

Coaching

Tarjoan yksilöcoachingia erityisesti asiantuntijoille, esihenkilöille ja yrittäjille.

Coachauksen tavoitteet määritellään aina yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisen tilaajan kanssa. Tavoitteina voi olla esimerkiksi ammatillinen kehittyminen, itsetuntemuksen kasvattaminen, oman yrittäjyyden kehittäminen, haastavien työtilanteiden käsittely, työn ja muun elämän välisen tasapainon vahvistaminen tai tulevaisuuden suunnan selkiyttäminen.

Coachina toimin matkakumppanina ja ulkopuolisena ammattilaisena. Autan asiakasta löytämään uusia oivalluksia, näkökulmia ja vaihtoehtoja tilanteeseensa. Coaching on prosessi, jossa hyödynnetään asiakkaalla jo olemassa olevia vahvuuksia ja voimavaroja. Työskentelyotetta muokkaan asiakkaalle parhaiten sopivaksi. Tästä pääset lukemaan lisää taustastani.

Coachingin toteutus sovitaan aina asiakkaan tarpeita ja tavoitteita parhaiten vastaavaksi. Tapaamiset voidaan toteuttaa etänä, luonnossa ja/tai asiakkaan tiloissa. Mukana voidaan hyödyntää ns. kolmikantaa, jossa mukana tavoitteiden määrittelyssä on asiakkaan ja coachin lisäksi työantajan (tai muun sponsorin) edustaja.

Coaching on ennen kaikkea prosessi. Se koostuu yleensä 3-10 tapaamisesta, joiden kesto voi olla 60-120 minuuttia. Pidempien tapaamisten välissä voidaan hyödyntää sähköistä viestintää ja yhdessä sovittuja välitehtäviä.

Riippuen coaching-prosessin tavoitteista ja toteutustavasta, mukana voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavia lisäpalveluita:

  • WorkPlace Big Five -profiilia, joka on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu. Tätä hyödynnetään esim. tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.
  • Firstbeat Life -palvelua, joka perustuu ympärivuorokautiseen sydämen sykkeen mittaamiseen. Erittäin tarkka mittalaite ja Firstbeat Life -mobiilisovellus avaavat yhteyden kehon reaktioiden ja arkielämän valintojen välillä. Palvelun avulla saadaan tietoa stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tasapainosta. 

Voisiko coaching sopia sinulle?
Entä voisinko minä olla sinulle sopiva coach?

Annan mielelläni lisätietoja sähköpostilla.

Voit myös varata ajan maksuttomaan konsultaatiotapaamiseen, jossa katsomme yhdessä tilanteesi läpi ja arvioimme onko coaching sopiva tapa edetä. Ja samalla tustustut minuun, sillä henkilökemiat ja coachaajan tausta ovat tärkeä osa coachingin onnistumista.

Firstbeat Hyvinvointipalvelut

Firstbeatin kehittämä mittausteknologia perustuu ympärivuorokautiseen sydämen sykkeen mittaamiseen. Mittauksen avulla arvioidaan, onko palautuminen ja kuormittuminen tasapainossa, onko yöuni riittävää ja riittävän palauttavaa sekä onko liikunta terveyden kannalta sopivaa.

Tarkka sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaus yhdistettynä palautekeskusteluun auttavat tunnistamaan yksilöllisiä kuormitustekijöitä ja palautumisen hetkiä omassa arjessa. Mitattu tieto ja seuranta lisäävät myös motivaatiota elämäntapamuutosten äärellä. 

Henkilökohtainen mittalaite, mobiilisovellus ja haluttu määrä lisenssikuukausia mahdollistaa hyvinvoinnin seurannan pitkällä tähtäimellä. Palautumiseen, kuormittumiseen, uneen ja liikuntaan vaikuttavia arjen valintoja on mahdollista seurata Firstbeat Lifen ja henkilökohtaisten valmennustapaamisten avulla.

Firstbeat-mittauksia hyödynnän erityisesti henkisen kuormittumisen ja palautumisen näkökulmasta. Tavoitteena on ennaltaehkäistä pitkäkestoista stressiä ja uupumusta sekä löytää keinoja vahvistaa mielen ja kehon hyvinvointia.

Mittauksia voi tehdä itse haluamallaan rytmityksellä lisenssikuukausien sisällä. Minimissään lisenssikuukausia tulee kolme, mutta halutessaan palvelun voi ostaa pidemmäksikin aikaa tai jatkuvaan käyttöön.

Myös yrityksille ja ryhmille on tarjolla Firstbeat Life -palveluita, joista annan mielelläni lisätietoja. Palvelua on mahdollista räätälöidä sinua tai yritystäsi parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Lisätietoja annan mielelläni, joten voit jättää yhteydenottopyynnön tämän linkin kautta!

Muut hyvinvointipalvelut

Luennot ja työpajat

Olen pitänyt vuosien aikana useita eri koulutuksia, valmennuksia, työpajoja ja webinaareja työyhteisöille, tiimeille ja esihenkilöille.

Tässä joitain esimerkkejä teemoista, joita mielelläni räätälöin aina parhaiten tilaajan toiveita vastaavaksi:

  • stressinhallinta, palautuminen ja vireystilan säätely
  • varhaisen välittämisen ja puheeksioton koulutus (esihenkilöt)
  • asiantuntijatyön suunnittelu ja ajanhallinta
  • haastavat asiakaskohtaamiset
  • vuorovaikutus työyhteisössä
  • Firstbeat Life -palvelukokonaisuudet (mm. yksilö- ja organisaatiopalautteet, työkykyjohtaminen)

Coach